<<< powrót
 
Regulamin pobytu w Pokojach „Pod Bzem”

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w  niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się u gospodarzy w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

 3. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 4. Gospodarz zobowiązany jest do:

  • zapewnienia warunków do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz nieujawniania osobom postronnym informacji o przebywających w jego domu Gościach,

  • reagowania na uwagi i zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu.

 5. W pokojach obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również łazienek i balkonów). Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku oraz w altanie.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Gości drzwi wejściowe należy każdorazowo zatrzaskiwać.

 8. Opłata za zgubienie klucza wynosi 30 zł.

 9. W domu należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.

 10. Osoby nie zameldowane przez gospodarzy mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 20.00.

 11. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 12. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie może zakłócać spokojnego i bezpiecznego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 13. Nie przyjmuje się Gości ze zwierzętami domowymi.

 14. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.

 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 16. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

 17. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Pokojów "Pod Bzem". Gospodarze    Oferta | Atrakcje | Kontakt | Mapa
  © "Pod Bzem" wynajem pokoi -Pieniny: Szczawnica noclegi
  Realizacja: Verakom